મોબાઈલ સ્પામ

* જેમ ઇમેલમાં સ્પામ સંદેશ આવે તેમ બધાને ખબર છે કે મોબાઈલમાં પણ હવે સ્પામ એસ.એમ.એસ. અને કોલ આવે છે. ડુ નોટ ડિસ્ટર્બની સુવિધા બકવાસ છે અને તેમ એસ.એમ.એસ.ને લાગુ પડતી નથી. વળી પાછી, વેટુએસએમએસ જેવી ફ્રી એસએમએસ આપતી સાઈટ્સ તમારા મોબાઈલ નંબરની સાથે તમે જે કોઈ લોકોને સંદેશ મોકલો તેમનો ય નંબર હડપ કરી લે છે. મોબાઈલમાં આવતા સંદેશના નંબરની આગળ TA, TD વગેરે લખેલ હોય છે, તેની વિગતે માહિતી અહીં મળી શકશે.

છેલ્લાં પંદર દિવસમાં મારા મોબાઈલ પર આવેલ એસ.એમ.એસ.નું વિવરણ (હા, બેંક વગેરે પણ આ રીતે સંદેશ મોકલે છે, જે બાદ કરેલ છે).

TA – ૩
TD – ૫
TM – ૨
DM – ૧
IZ – ૧
LM – ૧

સિંહફાળો ટાટા ટેલિકોમનો છે, જે નવાઈની વાત નથી.

7 thoughts on “મોબાઈલ સ્પામ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.