કોમનવેલ્થ રમતો અને …

… આપણું આ ટાઈમ્સ ઓફ ઈન્ડિયા.

જુઓ આ સમાચાર: https://churumuri.wordpress.com/2010/09/03/the-times-of-india-and-commonwealth-games/

આ તો માત્ર ઉદાહરણ છે – ગુજરાતી છાપાંઓ પણ કંઈ ઓછાં નથી. ચોક્કસ સમાચારો વાંરવાર કેમ ચગે છે – એ નવાઈની વાત નથી.

(સ્ત્રોત: https://twitter.com/vinayakh/status/22959991987)

Advertisements

One thought on “કોમનવેલ્થ રમતો અને …

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.