બુરકા, ગુરખા કે બુરખા?

* એમ તો આ સમાચાર જોડે આપણે કંઈ સંબંધ નથી, છતાં એટલિસ્ટ ગુજરાતીની રીતે તે અત્યંત ખરાબ સમાચાર કહેવાય.

વાંચો: નીધરલેંડમાં બુરકા પર પ્રતિબંધ

હમમ. હમમ. યાહુ-વેબદુનિયાનું ગુજરાતી..

Advertisements

One thought on “બુરકા, ગુરખા કે બુરખા?

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s