સિન્ટેલ

* ના, આ કોઈ ઈન્ટેલ જેવી કંપની વિશેની પોસ્ટ નથી. આ છે એક મુવી વિશે. સિન્ટેલઓપનસોર્સ સોફ્ટવેર બ્લેન્ડરમાં બનાવેલ મુવી છે. એટલું જ નહી તે ક્રિએટીવ કોમન્સ લાયન્સ (૩.૦) હેઠળ છે, એટલે તમે તેને ડાઉનલોડ પણ કરી શકો છો.

મજા કરો. સરસ નાનકડું મુવી છે.

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s