ઈમેલ

* ઇમેલ કે ઇ-મેલ પણ…

સોર્સ: http://theoatmeal.com/comics/email અને જુઓ ટ્વિટર: @oatmeal

Advertisements

2 thoughts on “ઈમેલ

  1. જોરદાર…. ખાસ કરીને “i hate your e-mail signature” નું disclosure વાંચવાની મજા પડી ગઈ !

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s