પિયા પીયા

* કોકી કવિનને સવારે સ્કૂલે જતાં પહેલાં સ્નાન કરાવતી હતી અને કહ્યું જો કવિન તારી આંખમાં કેટલાં બધાં પીયા છે? હજી તો આટલું જ કહ્યું છે ને કવિન ગાવા લાગ્યો, પિયા, પિયા ઓ પિયા પિયા.

😛

Advertisements

3 thoughts on “પિયા પીયા

  1. પીયા : ઢોરની આંખોમાં થતો પીળા રંગનો ચીપડો. બળિયાનો રોગ થયો હોય ત્યારે ઢોરને આંખમાં પીયા થાય છે .

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s