વાંચે ગુજરાત

૧. વાંચે ગુજરાત – ભાઈલોગ, વાંચવાનું છે. શિષ્ટ, શ્લીલ પુસ્તકો વાંચવાના છે. ૩૦ તારીખે, બાળકોને પેપ્સી નહી પણ પુસ્તકો આપવાના છે.
૨. કોઈ લખે ગુજરાત અભિયાન ચલાવે તો, આ વેબસાઈટને લખતાં શીખવાડજો.
૩. ત્રીસ તારીખે ટ્રેનમાં હોઈશ. જોડે એકાદ પુસ્તક લઈ જઈશ. જો કવિન વાંચવા દેશે તો.. સારી વાત છે.

Advertisements

7 thoughts on “વાંચે ગુજરાત

  1. I’m not sure how this campaign effective at the ground level but indeed good initiative by Govt. Wish the success for this initiative.

    Still I think we don’t have good library in Ahmedabad if you exclude British library @lawgarden. Pls correct me if something has come up in last five years.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.