આજની કડીઓ

* થેન્ક્સ ફોર ઠેંગો. એક બીજું સરસ ઉદાહરણ.

* ખાસ યુ.એસ. વાસીઓ માટે – TSA એક્સ-રે સ્કેન અને તેનો ઉપાય.

Advertisements

2 thoughts on “આજની કડીઓ

  1. એનો મતલબ ‘કોઈક’ તમારું પગેરું દબાવે છે અને તમે જ્યાં કૉમેન્ટ કરી હોય ત્યાં જઈને ‘ઠેંગો’ ઉમેરી આવે છે. ગુડ. ઈન્ટરેસ્ટીંગ.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s