આજની કડીઓ

* થેન્ક્સ ફોર ઠેંગો. એક બીજું સરસ ઉદાહરણ.

* ખાસ યુ.એસ. વાસીઓ માટે – TSA એક્સ-રે સ્કેન અને તેનો ઉપાય.

Advertisements

2 thoughts on “આજની કડીઓ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s