ભેળપુરી

નોંધ: આ ભેળપુરી વિશેની પોસ્ટ નથી, પણ વિચારોની અને અપડેટ્સની ભેળપુરી પોસ્ટ છે.

* શોપિંગ નેવર ડાય. શુક્રવાર-શનિવારે યાદી બનાવી-બનાવી શોપિંગ કરી, છતાંય હજી કેટલીય વસ્તુ ભૂલી ગયા.

* મોહન્સ મંકીઝ જોવા જવાનો પ્લાન છે. કોઈને આવવું હોય તો કહેજો. શો ના ટાઈમ એકદમ બોરીંગ છે, અને નજીકમાં ક્યાંય લાગેલ નથી એટલે ઓલ આર વેલકમ – કારણ કે બન્ને કે ને એ મેળ નહી ખાય.

* વિકિલિક્સ એ વિકિપીડિઆનો પ્રોજેક્ટ નથી. પણ, હું અંગત રીતે વિકિલિક્સનો આર્મ-ચેર એક્ટિવિસ્ટ છું 🙂

* બી.આર.ટી.એસ. ના નવાં રુટ (નરોડા) વાળા પર પહેલી વખત જઈ આવ્યા. સરસ છે.

* સવારે પાસ્તા, ચીઝ-બ્રેડ, બપોરે માલપુઆ પછી દાબેલી અને પછી ખીચડી. બીજુ શું?

Advertisements

One thought on “ભેળપુરી

  1. હવારે પાઇસ્તા,ચીજ બ્રેડ ને પછી માલપુડા ને દાબેલી દબાવો ને પછી હાંઇજે હેઇ તમ્ તમાર ખીઈચડી ધબધબાવો તો પછી ભાઇ વજન હીંતે૨(70)કિલો તો થાઈ જ ને મારાવાલા……:)

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s