આજની કડીઓ

આજની કડીઓ…

* વિમાનનાં ભાડામાં ઘટાડો – તંબૂરો?

* ભ્રષ્ટાચારઃ ફળ, મૂળીયાં અને ખાતર-પાણી – ઉર્વિશભાઈનો સરસ લેખ.

Advertisements

3 thoughts on “આજની કડીઓ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s