આજની સલાહ

* કોમન સેન્સ એ અનકોમન છે.

કોઈનો ઈમેલ બ્લોગ પર મૂકવો એ કોમન સેન્સ ન હોવાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. અને, આવું કર્યા પછીયે તેમને ફરક ન પડે એ માટે શું કહેવાય? નોનસેન્સ?

Advertisements

One thought on “આજની સલાહ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.