ગુજરાતી લેક્સિકોન લુકઅપ એડ-ઓન

* આજે સંદેશના આ લેખ – ફાયરફોક્સને ફાયરબ્રાન્ડ બનાવતા એડ-ઓન્સ માંથી એક સરસ એડ-ઓન મળ્યું – ગુજરાતી લેક્સિકોન લુકઅપ. એકદમ સરળ. શબ્દ પસંદ કરી બ્રાઉઝરમાં રાઈટ ક્લિક કરો અને,

અને, તમને પસંદ કરેલ શબ્દ ગુજરાતીલેક્સિકોનની સાઈટ પર મળશે.

સરસ.

One thought on “ગુજરાતી લેક્સિકોન લુકઅપ એડ-ઓન

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s