ગુજરાતી લેક્સિકોન લુકઅપ એડ-ઓન

* આજે સંદેશના આ લેખ – ફાયરફોક્સને ફાયરબ્રાન્ડ બનાવતા એડ-ઓન્સ માંથી એક સરસ એડ-ઓન મળ્યું – ગુજરાતી લેક્સિકોન લુકઅપ. એકદમ સરળ. શબ્દ પસંદ કરી બ્રાઉઝરમાં રાઈટ ક્લિક કરો અને,

અને, તમને પસંદ કરેલ શબ્દ ગુજરાતીલેક્સિકોનની સાઈટ પર મળશે.

સરસ.

Advertisements

One thought on “ગુજરાતી લેક્સિકોન લુકઅપ એડ-ઓન

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s