આજની કડીઓ

૧. તમારા પર આક્રમણ? ડેરેન હાર્ડીએ ઉત્પાદક ક્ષમતા પર સરસ લેખ લખ્યો છે. ખાસ કરીને મારા જેવા ચંચળ મનનાં વ્યક્તિઓએ વાંચવા જેવો. કડી માટે ટક્સમેનિઆકનો આભાર. વાંચો, http://darrenhardy.success.com/2010/10/under-attack

૨. ઓપન અને ફ્રી ઈન્ટરનેટ. શા માટે? જુઓ – http://www.theopeninter.net

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s