બેંક અને તેમની વેબસાઈટ..

* ICICI ગ્રાહક છો? તો આ વાંચો – http://tech.bluesmoon.info/2011/01/fixing-xss-on-icicidirectcom.html

કેટલીય બેંકો ડફોળ જેવી વેબસાઈટ્સ ધરાવે છે. ઉપરના અનુભવ પછી મારે કોટક બેંકમાં મારો ઈન્વેસ્ટમેન્ટ વિભાગ ફાયરફોક્સમાં કેમ દેખાતો નથી (બાકી બધું બરાબર ચાલે છે) એની ફરિયાદ કરવાની હતી તે તત્પુરતી બાજુ પર મૂકી દીધી છે.

ઓ વ્હાલી (અમારા પૈસા ધરાવતી) બેંકો, ફાયરફોક્સમાં તમારી વેબસાઈટ્સ ખૂલે, વપરાય તો ફાયદો તમને જ છે.

આવાં કોઈ અનુભવ (દા.ત. ફાયરફોક્સમાં કોઈ બેંકની વેબસાઈટ-ખાતું) ન ખૂલે તો અહીં જણાવજો.

Advertisements

3 thoughts on “બેંક અને તેમની વેબસાઈટ..

  1. Dear Mr.Kartik, I m reading your blog since many days but today I thought to leave a comment.. Just in general… Your posts are good..but I am unable to write in Gujarati..Guide me How to do it..

    Regards

    Like

  2. આ બાબત માં સૌથી રેઢિયાળ તંત્ર અત્યાર સુધીમાં યુટીઆઈ બેંક માં હતું, આઇસિઆઇસિઆઇ બેંક ના ફિશિંગ પેજના દાખલા ઘણા છે, હમણાં મારી પર એક હેલ્પ નો ઈમૈલ હતો જેમાં મારે “મારા” રોયલ બેંક ઓફ સ્કોટલેંડ ના બેંક એકાઉન્ટની ડીટેલ આપવાની હતી. 🙂

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s