ડકડકગો

.. એટલે વળી શું? ૯૯.૩૧૪ ટકા લોકોને આના વિશે ખબર નથી.

ડકડકગો

ડકડકગો એ એક (ગુગલ જેવું, પણ ગુગલ જેવું નહી) સર્ચ એન્જિન છે. શા માટે એ વાપરવું જોઈએ – એ અહીં સમજાવવા કરતાં – http://donttrack.us/ – જોઈ લો. સરસ વસ્તુ તેની વિવિધ goodies અને tools છે.

Advertisements

3 thoughts on “ડકડકગો

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s