લિનક્સ સોફ્ટવેર – ટર્મિનલ

* ટર્મિનલ એ કદાચ લિનક્સ જગતમાં સૌથી ઉપયોગી સોફ્ટવેર પ્રકાર છે. ટર્મિનલ એટલે જેના વડે તમે તમારા કોમ્પ્યુટર (એટલે કે લિનક્સને) તમારે જોઈતો આદેશ ઉર્ફે કમાન્ડ આપી શકો. આ કમાન્ડ એક અથવા અનેક અથવા પ્રોગ્રામિગ સ્વરૂપે હોઈ શકે છે. વિન્ડોઝમાં આ પ્રકારનું સોફ્ટવેર કમાન્ડ પ્રોમ્પ્ટ છે, પણ કમનસીબે એ એટલું નબળું છે કે એના વિશે વધુ વાત કરવી એ પાપ છે. હા, PuTTY એક સારું સોફ્ટવેર છે.

ટર્મિનલ અનેક પ્રકારનાં સોફ્ટવેર સ્વરુપે મળે છે – Gnome Terminal, Konsole, Xterm, વગેરે વગેરે.

ટર્મિનલ વગર સિસ્ટમ સંચાલન (System Administration) લગભગ અશક્ય છે. ટર્મિનલ વડે તમે ssh કે telnet જેવાં કાર્યક્રમો વડે બીજાં કોમ્પ્યુટર કે સર્વર પર પ્રવેશ કરીને તમને જોઈતા કામ કરી શકો છો. અમારા જેવાં work-from-home વાળા વ્યક્તિઓને ટર્મિનલ મળે એટલે બસ છે.

અને હા, ટર્મિનલ પર તમે – ઈમેલ, ગુગલ-યાહુ ચેટિંગ, આઈ.આર.સી., વગેરેનો પણ ઉપયોગ આરામથી કરી શકો છો.

Advertisements

3 thoughts on “લિનક્સ સોફ્ટવેર – ટર્મિનલ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s