પ્રજાસત્તાક દિવસ

.. કે પ્રજાને સટ્ટાક દઈને અપાતા તમાચાઓનો દિવસ? વધુ ન લખતાં ઊર્વિશભાઈનો આ લેખ – લોકશાહી સલામત, પ્રજાસત્તાક ખતરામાં – વાંચવાનો આગ્રહ છે.

બાકી તો, જય હિંદ.

Advertisements

2 thoughts on “પ્રજાસત્તાક દિવસ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s