અપડેટ્સ

* અચાનક ઠંડી વધી ગઈ છે અને હું અને કવિન બન્ને થોડા બિમાર છીએ. છતાંય, બન્ને જણાં આજે સ્કૂલે અને કામ પર ગયેલા (એટલે કે લેપટોપ પર ચોંટી રહ્યો). આરામ લેવાય એવો નથી.

* ગઈકાલે કવિનને જમ્પ મારવા હતા એટલે આર-૩ મોલ ગયેલા. આ મોલ એકદમ બુંદિયાળ અને ફ્લોપ લાગે છે. રજા હોવા છતાંય કોઈ વસ્તી જ નહી. એક પછી એક દુકાનો બંધ થતી જાય છે. પહેલાં અમારું ફેવરિટ મેક્સ હતું (જે હવે ગેલોપ્સ મોલમાં છે, કે પહેલેથી ત્યાં પણ હતું), વિજય સેલ્સમાં મોટું સેલ છે એવી જાહેરાતો વાંચીને ત્યાં પણ ગયા, પણ કંઈ ખાસ હતું નહી. સેલ્સમેન કેમેરા બાબતે બધાને પોપટ બનાવતા જોઈ શકાયા.

* કાલિકટ જવાનું લગભગ રદ્ કરવું પડે તેમ છે, પણ એક બીજી કોન્ફરન્સ-ઈવેન્ટ ૫મી ફેબ્રુઆરીએ અમદાવાદમાં છે. જો તમને HTML5 માં રસ હોય તો – http://www.doctypehtml5.in/ – જરુરથી જોઈ લેજો. હું કદાચ તમને ત્યાં મળી શકીશ 🙂

* મોબાઈલમાં આજ-કાલ જીપીએસ નો ઉપયોગ વધી ગયો છે. થોડા દિવસ પછી તેનું સુંદર પરિણામ મળશે તેવી આશા છે.

Advertisements

One thought on “અપડેટ્સ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s