લિનક્સ સોફ્ટવેર – સ્ક્રિન

* આ વાંચતા પહેલાં જુઓ – લિનક્સ સોફ્ટવેર – ટર્મિનલ લેખ.

ટર્મિનલ વડે તમે કોઈ બીજા રીમોટ કોમ્પ્યુટર પછી લોગીન કરો છો અને કોઈ ક્રિયા (કે પછી કીડા) કરતા હોવને અચાનક ઈન્ટરનેટ બંધ થઈ જાય (તમારું અથવા સામેનાં કોમ્પ્યુટરનું) તો? તમારી પ્રક્રિયા અડધેથી બંધ થાય. કોઈ સોફ્ટવેર ઈન્સ્ટોલ કરતા હોવ તો વાટ જ લાગે કારણકે તેમાં ઘણી વાર કોમ્પ્યુટરને નુકશાન થઈ શકે. આનો સૌથી સરળ ઉપાય છે, સ્ક્રિન.

સ્ક્રિનનું માત્ર એક જ કામ. તમારા લોગીન પહેલાં તે એક સેશન (સત્ર) શરુ કરે. જેથી, તમારો અને રીમોટ કોમ્પ્યુટરનો સંપર્ક તૂટે પણ, તમારાં સેશન અને કોમ્પ્યુટરનો સંપર્ક ન તૂટે. સ્ક્રિન વળી તમે ડીટેચ કરી શકો છો. એટલે કે, લોગીન કરો, કામ ચાલુ કરો, સ્ક્રિન ડીટેચ કરો, લોગ આઉટ કરો. ફરી પાછું લોગીન કરી, સ્ક્રિનને એટેચ કરો એટલે તમારા સેશન સાથે જોડાઈ શકો છો.

ન સમજાયું? લિનક્સ (કે મેક) વાપરતા હોવ તો screen ઈન્સ્ટોલ કરો. કેટલાંક ટ્યુટોરિઅલ અને લિંક નીચે આપેલ છે. બે વખત વાંચ્યા પછી, તમને થશે – યક, આ સોફ્ટવેર પહેલા મળ્યું હોત તો? બીજી સરસ વાત કે તમે તમારા ટર્મિનલમાં સેશન share પણ કરી શકો છો. જો દુનિયાના સામેના છેડે બેઠેલો માણસ તમને ટર્મિનલ પર કંઈક શીખવાડતો હોય તો, એનાથી મજાની વસ્તુ કઈ હોય?

૧. સોફ્ટપિડિઆનો લેખ
૨. man screen
૩. સરસ રજૂઆત (.pdf)

Advertisements

3 thoughts on “લિનક્સ સોફ્ટવેર – સ્ક્રિન

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s