મુંબઈ ડાયરી

ના. નો ધોબી ઘાટ.

એ તો મુંબઈ પડેલી મારી પર્સનલ ડાયરીઓ હવે બ્લોગ પર એડિટ-કટ કરીને પોસ્ટ કરવાનો વિચાર આવ્યો છે. મેં લગભગ ૧૨મા ના વેકેશનથી ડાયરી લખવાની ચાલુ કરેલી. કોલેજનાં ત્રણ વર્ષ અને હોસ્ટેલમાં સારી એવી ડાયરી લખાઈ. અરે, એન્ગેજમેન્ટ અને મેરેજ પછી પણ લખાઈ, પણ બ્લોગ આવ્યા પછી ડાયરીઓ પડતી મૂકાઈ. છેલ્લી મુંબઈ મુલાકાત વખતે એ ડાયરીઓ પાછી લાવવાનો વિચાર હતો, પણ ઓવરલોડેડ સામાનના કારણે વિચારની સાથે ડાયરીઓ પડતી મૂકાઈ.

ફરી ક્યારેક.

Advertisements

One thought on “મુંબઈ ડાયરી

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s