રાઝની વાત

* રાઝ એટલે કે રહસ્યની વાત. એક ભાઈ બીજા કે ત્રીજા બ્લોકની ગેલેરીમાં ઊભા-ઊભા મોબાઈલ પર વાત કરતા હતા, એક રાઝની વાત બતાવું?.. પણ, મારા બપોરના ભોજનનો સમય થઈ ગયો હોવાથી એ વાત મને સાંભળવા ન મળી 😦

કેટલું ખરાબ કહેવાય? 😉

Advertisements

3 thoughts on “રાઝની વાત

  1. raz_nee વાત તો નહોતી ને?! જો કે તમે સાંભળ્યુ નથી એટલે તમને તો ક્યાંથી ખબર હોય?! 😉

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s