સીટ પર શીટ


(પ થી ૧૦ વર્ષના બાળકો માટે શીટ સાથે – ૭૯૭૫)
(પ થી ૧૦ વર્ષના બાળકો માટે શીટ વગર – ૬૯૭૫)

– આજ-કાલમાં છાપાં જોડે આવેલ એક ટુર્સ એન્ડ ટ્રાવેલના ફરફરિયા માંથી..

Advertisements

2 thoughts on “સીટ પર શીટ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s