કવિન અને સ્પોર્ટસ ડે

* એમ તો કવિનને શરુઆતમાં કંટાળો આવ્યો અને નાનકડો ભેંકડો તાણ્યો, પણ પછી બગ્સ બની રેસમાં પ્રથમ આવ્યો (જોકે એવું કંઈ હતું નહી. ઈનામ તો કોઈને ન મળ્યું.). કવિન જમણી બાજુ પહેલો આવતો દેખાશે..

🙂

Advertisements

One thought on “કવિન અને સ્પોર્ટસ ડે

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s