ઘર બદલવાની સાથે-સાથે..

* એમ તો અમે ઘર નહી, મકાન પણ બદલવાના છીએ. નવું ઘર ઉર્ફે મકાન મળી ગયું છે. નજીકમાં જ છે, એટલે શાંતિ છે. ઇન્ટરનેટ પણ લગભગ થઈ જશે (જય એરટેલ. આજે છેલ્લી પરિસ્થિતિનો ખ્યાલ આવશે). પણ, આ ઢગલાબંધ ઝીણી-ઝીણી વસ્તુઓ લઈ જવી અને ગોઠવવી એ ભારે છે. એક બુકશેલ્ફ વગેરે લેવું પડશે નહિતર મારા પુસ્તકો કવિનને લીટા કરવા માટે કામમાં આવશે એ નક્કી છે.

નીચેની બે વસ્તુઓ ખોવાઈ છે, જે ક્યાંકથી મળે એવી આશા છે.

૧. કવિનનાં ગોગલ્સ

૨. મારો સ્ક્રૂ-ડ્રાઈવર (અપડેટ – મળી ગયું)

થોડા દિવસ કદાચ ઇન્ટરનેટ બંધ રહેશે. કારણ કે, તેને પહેલા શીફ્ટ કરી અમારે છેલ્લા દિવસે નવાં ઘરમાં મૂહર્ત પ્રમાણે જવાનું છે 😦

Advertisements

2 thoughts on “ઘર બદલવાની સાથે-સાથે..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s