સોમવારે રજા..

.. એટલે મજા. આવતીકાલે અમારી પ્રોડક્ટ – નેક્સેન્ટાસ્ટોરનો જન્મદિવસ છે, એટલે રજા છે. રજા અને પાછો સોમવાર એટલે આરામ હી આરામ. પણ, પેલું ઘર. અરર. ઘણો બધો સામાન શિફ્ટ થઈ ગયો છે. હવે, મોટી-મોટી વસ્તુઓ બાકી છે. મજાની વાત છે કે, નવું સરનામું એ જૂનાં સરનામાં જોડે અદ્ભૂત સામ્ય ધરાવે છે. એ વાત પછી ક્યારેક પઝલ સ્વરૂપે.

Advertisements

One thought on “સોમવારે રજા..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.