આજની કડીઓ

* સત્ય સાંઈબાબા – દેશને કેટલું નુકશાન?

* હવે ગિટોરીઅસ પર ગુજરાતી રિસોર્સિસ નામનો પ્રોજેક્ટ બનાવવામાં આવ્યો છે. જેમાં ગુજરાતી વર્ડલિસ્ટ અને એસ્પેલ સ્પેલચેકર (જે મારો કદાચ પ્રથમ ઓપનસોર્સ પ્રોજેક્ટ છે. છેક, ૨૦૦૫થી) નો સમાવેશ થાય છે. આ ઓપનસોર્સ પ્રોજેક્ટ્સ છે એટલે તમે તમારું યોગદાન ડર્યા વગર આપી શકો છો. ગિટ એ વર્ઝન કંટ્રોલ સિસ્ટમ છે, અને લિનક્સ જગતમાં બહુ લોકપ્રિય છે. તેના વિશે વધુ શીખવું હોય તો, Pro Git પુસ્તક અને આ સાઈટ સરસ છે.

One thought on “આજની કડીઓ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.