મુંબઇમાં..

* હવે, થોડા દિવસ કવિનના વેકેશનને ન્યાય આપવા માટે અને અમદાવાદની ગરમીથી રાહત માટે મુંબઇ ખાતે. કાર્યક્રમો તો કંઈ ખાસ નથી. કેમેરા માટે એક બેગ લેવાની છે. જો મેળ પડે તો પેલો નિફ્ટી ફિફ્ટી પ૦ મીમી લેન્સ લેવાનો છે અને એલિફન્ટા, જે.જે. આર્ટ્સ કોલેજની (કદાચ), મહાલક્ષ્મી મંદિરની મુલાકાત લેવાની છે અને થોડી બીજી રખડપટ્ટી. મિત્રોને મળવાનું છે અને લિનક્સ યુઝર ગ્રુપ, મુંબઇની મિટિંગમાં એક ટોક આપવાની છે. બસ, આટલું જ.

અને, પાછી ઓફિસ તો ચાલુ જ છે.

Advertisements

3 thoughts on “મુંબઇમાં..

  1. વેકેસન વાહ વાહ ! મને આ શબ્દ બહુ ગમે 😛

    મારે તો હજુ કશું નક્કી નથી આ ઉનાળા માં ક્યાં જઈશ ને ક્યારે જઈશ ?

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s