૧૨,૦૦૦

* આજે વર્ડપ્રેસના બ્લોગ ડેશબોર્ડ પર એક સરસ વાક્ય જોવા મળ્યું:

Akismet has protected your site from 12,000 spam comments already. There’s nothing in your spam queue at the moment.

વર્ડપ્રેસની સ્પામ સિસ્ટમ અકિસ્મેત દિવસે-દિવસે સરસ બનતી જાય છે. સારી વાત છે. તમે તમારા ડેશબોર્ડમાં વિગતે રીપોર્ટ-અહેવાલ પણ દેખી શકો છો. થેન્ક્સ વર્ડપ્રેસ અને અકિસ્મેત 🙂

Advertisements

2 thoughts on “૧૨,૦૦૦

  1. કાર્તિકભાઈ, એમાં થોડાં જ વખ્ત પહેલા એક બીજો પણ ઓપ્શન મુક્યો છે.: Surprise Me!. આપણે પહેલા ન જોયા હોય એવા ફિચર્સ ઇસ્ટર-એગની જેમ ક્યાંકથી પોપ થઇ જાય એવું રાખ્યું છે.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s