આજની કડીઓ

* આઈ.આઈ.ટી. મુંબઈની હોસ્ટેલના નિયમો પર એક ટીપ્પણી. વાંચવાલાયક અને વિચારવાલાયક લેખ.

* ‘જય હિંદ’ના સ્થાને ‘ખય હિંદ’ http://urvishkothari-gujarati.blogspot.com/2011/06/blog-post_03.html અહીં હસવું કે રોવું એ ખબર નથી પડતી..

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.