આજની કવિતા..

જ્યાં જ્યાં નજર મ્હારી ઠરે,
ત્યાં ત્યાં ભૂવા* રસ્તે પડે.

* કવિ કલાપી અને અમદાવાદીઓની ક્ષમાપના સાથે 🙂

Advertisements

4 thoughts on “આજની કવિતા..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s