મનમાં બ્લાસ્ટ

* મુંબઇનાં બ્લાસ્ટ, મુંબઇમાં નહી, પણ મનમાં થયા છે. એટલે, આજે કંઈ નહી, માત્ર – જય વસાવડાનો આ લેખ.

Advertisements

6 thoughts on “મનમાં બ્લાસ્ટ

 1. આ રહ્યું તારું પુણ્ય, આ રહ્યું તારું પાપ;
  બન્ને લઈ લે અને મને કેવળ,
  તારા તરફનો વિશુદ્ધ પ્રેમ આપ.

  આ રહ્યું તારું જ્ઞાન, આ રહ્યું તારું અજ્ઞાન;
  બન્ને લઈ લે અને મને કેવળ,
  તારા તરફનો વિશુદ્ધ પ્રેમ આપ.

  આ રહી તારી પવિત્રતા અને આ રહી તારી અપવિત્રતા,
  બન્ને લઈ લે અને મને કેવળ,
  તારા તરફનો વિશુદ્ધ પ્રેમ આપ.

  આ રહ્યો તારો ધર્મ અને આ રહ્યો તારો અધર્મ;
  બન્ને લઈ લે, મા !
  અને મને કેવળ તારા તરફનો વિશુદ્ધ પ્રેમ આપ

  Like

 2. terrorism……. thats what is terror …. is …….a terror…..for…..terror……….to….terror……..by…….terror….

  my auspicious and precious life half dead….by terror………of terror……..or ……… in …..terror………

  now in coffin,,,,,,,,still ……terror of……….. terror is…….haunting……..

  jo darr gaya woh……..

  Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s