આજની કડી

* એટલે કે જીવનનાં ૨૯ સોનેરી પાઠ. આમાંના કેટલાંક તો આપણને લાગુ ન પડે (દા.ત. સનસ્ક્રીમ લગાવવું વગેરે) પણ મોટાભાગનાં સૂચનો, પાઠ કે બોધપાઠ બહુ સરસ છે. જોઈએ છીએ, હવે આમાંથી કેટલાંક લાગુ પાડી શકાય તો.. વેલ, લિંક આ છે – http://www.fluentin3months.com/life-lessons/

સોર્સ. થેન્ક્સ ટુ હેકર્સ ન્યૂઝ

Advertisements

2 thoughts on “આજની કડી

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s