હેપ્પી અસ્વતંત્રતા દિવસ!

* કાલે સ્વતંત્રતા દિવસ અને આજે અસ્વતંત્રતા દિવસ. જલ્સા છે, દેશના લોકોને. મજા કરો.

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.