હવે આને શીર્ષક આપો?

પ્રેમ અને ભોજન અપ્રેમ

… તમને થશે કે કાર્તિક વળી આ શું શીર્ષકની પઝલ લઈને બેસી જાય છે. લો, ત્યારે શીર્ષક ન આપવું પડે એ માટે હું જ આ ફોટાનું વર્ણન કરું. આ ફોટામાં પ્રેમ તો છે, પણ સાથે-સાથે લંચ ન કરવું પડે એ માટેની વિનવણીઓ પણ છુપાયેલી છે (કવિનના ભરેલા ગાલ દેખો). દરેક નાનાં છોકરાંને જમાડવું એ મોટી વાત છે, જે મોટાભાગના લોકોને ખ્યાલ હશે જ અને જો ન હોય તો ભવિષ્યમાં આ પરિશ્રમ માટે તૈયાર રહેજો.. 🙂

Advertisements

7 thoughts on “હવે આને શીર્ષક આપો?

    1. હાય હાય. તમને ડાર્ક લાગ્યું? મેં તો ખાલી મોનોક્રોમ અસર ઉમેરી છે 😦

      Like

  1. ખરેખર, આ લોકો નથી ખાતા, ને પરાણે ખવડાવવું પડે છે એ બહુ મોટી સમસ્યા છે. એમને ખવડાવવું એટલે રીતસરની વોર જ ચાલતી હો એવું લાગે. સ્ત્રીઓ પુરૂષો કરતા વધુ શક્તિશાળી હોય છે એટલે તેઓ આ કામ કરી શકે છે, અન્યથા જેન્ટસતો આ ટંટો જોઈ પણ ન શકે, એવા રડામણા અવાજો છોકરા ખાતી વખતે કાઢતા હોય છે. હા, પાછા ચીઝ બોલ, ચોકોઝ, મેગી નૂડલ્સ એવું બધું તો એમને ભાવે ને ફટાફટ ખઈ જાય. પણ રોટલી, દૂધ, શાક એવું બધું ધરો તો ધરાર ના.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s