આજનો લેખ

* આજે ટીચર્સ ડે. રાઈટ? તો પછી હેપ્પી ટીચર્સ ડે અને આ આપણા Seth Godin નો લેખ વાંચો (અને વંચાવો). થોડુંક કદાચ US કેન્દ્રિત છે પણ આપણને પણ લાગુ પડે છે. આ છે તે સરસ લેખ: Back to wrong school.

PS: આજે અમેરિકામાં લેબર ડે છે જ્યારે આપણે ત્યાં ટીચર્સ ડે છે.

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s