આજની કડીઓ

* કેમેરા, કેમેરાનો ઈતિહાસ, વિવિધ કંપનીઓની કેમેરા પ્રોડક્ટસ વગેરે વિશેની અદ્ભૂત માહિતી: કેમેરાપિડીઆ.
* Quake II સોર્સ કોડનું પૃથ્થકરણ.

Advertisements

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.