આજની કડીઓ

* QRPedia: વધુ સરસ માહિતી માટે, જુઓ: આ લેખ. સાયબરસફરનો QR Code વિશેનો લેખ પણ સરસ માહિતી આપે છે.

આ QR code ટ્રાય કરશો?

Kartik's QR Code

* એમેઝોનનું નવું ટેબ્લેટ. Kindle Fire. ટેબ્લેટ વોર હજી હવે ખરેખર શરુ થાય છે?

Advertisements

One thought on “આજની કડીઓ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s