મારે પણ એક..

.. NGO હોય.

Advertisements

7 thoughts on “મારે પણ એક..

  1. ઉપરવાળો જેવો તિસ્તા સેતલવાડ ને લાગે વળતા NGO પર વરસ્યો એવો તમારા પર પણ વર્ષે એવી દિલ થી શુભ કામનાઓ 🙂 અને મારી આ શુભ કામનાઓ થકી તમે સફળ થાઓ તો આપણો ભાગ કેટલો ?

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s