ધ ગ્રેટ ઈન્ડિયન ઇન્ટરનેટ સેન્સરશીપ

* અમે તો પહેલા કહ્યું જ હતું. ધ ગ્રેટ ઈન્ડિયન ઇન્ટરનેટ સેન્સરશીપ આવી રહી છે.

Advertisements

One thought on “ધ ગ્રેટ ઈન્ડિયન ઇન્ટરનેટ સેન્સરશીપ

  1. સિબ્બલ સાહેબ કયો ધર્મ પાળે છે? સમાચાર પ્રમાણે તો તેમને મેડમજી, સરદારજી અને મુહમ્મદજીની માનહાનિ સાથે જ નિસ્બત હોય એમ લાગે છે.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s