અપડેટ્સ

* દિવસની શરુઆત કંઈ વિચિત્ર થઈ. ડાબા પગમાં અચાનક થોડો દુખાવો શરુ થયો, બેંકમાં ઈમરજન્સી કામ હતું પણ કોઈ ફોન ઉપાડતું જ નહોતું અને આજે પેલા બુકફેરમાં ન જવાયું અને જય વસાવડાને મળવાનું રહી ગયું. છેવટે, પગ અને બેંક તો ફિક્સ થયા 🙂

અને હા, પેલો iPhone પણ ફિક્સ થયો!!

* થોડા દિવસથી દોડવાનું નિયમિત નથી. સોમવારે અને ગુરુવારે ગુલ્લી મારી. હવે આવતું અઠવાડિયું પણ બીઝી જવાનું છે એટલે નવાં વર્ષથી બધું નિયમિત થશે એવું લાગે છે. ૪૦ અઠવાડિયાંનો ભવ્ય કાર્યક્રમ થોડા બ્લોગ્સ, વેબસાઈટ્સ વગેરે પરથી બનાવવામાં આવ્યો છે. કોણ જ્યારે ક્યારે કયા પ્રકારના એલાર્મથી હું સવારે નિયમિત જાગી શકીશ?

* અને હા, સાબરમતી મેરેથોનના દરેક દોડવીરોને બેસ્ટ લક. બરાબર દોડજો. થોડીક બેકાળજીને કારણે આ મેરેથોનમાં ભાગ લેવાનું ગુમાવવામાં આવશે 😦

2 thoughts on “અપડેટ્સ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.