આજની સલાહ

મોર્નિંગ વોક પર ન જવું. જો તમે જાવ તો, કોઈ સરનામું પૂછે તો બતાવવું નહી. બતાવો તો પાક્કી ખબર હોય તો જ બતાવવું.

(સોરી, કોઈક અજાણ્યાં ભાઈને ખોટું સરનામું બતાવ્યા બદલ. પણ, મેં કદાચ શબ્દ વાપર્યો હતો, એટલે ૫૦ ટકા ભૂલ એમની પણ કહેવાય ;))

Advertisements

5 thoughts on “આજની સલાહ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s