ચા

* ઘા પછી ચા.

થયું એવું કે મેડિકલ ચેક-અપ પહેલાં મને સૂચના મળી હતી કે કંઈ ખાધા-પીધા વગર આવજો. મેં સ્ટિકી નોટ પર લખ્યું, એક ટુ-ડુ એપની મદદ લીધી અને લાસ્ટ ઓપ્શન તરીકે કોકીને ય કહી રાખ્યું કે સવારે ચા પીવા બોલાવવા માટે બૂમો ના પાડતી. ફાઈનલી, સવારે યાદ આવી ગયું કે આજે કંઈ ખાવા કે પીવા (ચા)નું નથી. ચેક-અપ પતી ગયું અને ઘરે આવ્યો ત્યારે ચા પીધા પછી લાગતી સ્ફૂર્તિ કરતા વધુ તાજગી લાગતી હતી. જે હોય તે, આજથી થોડા દિવસ માટે સવારની ચા સાઈડ પર. બપોરની ચા તો હજી છોડાય તેમ નથી.

Advertisements

4 thoughts on “ચા

  1. ચા થી તાઝગી આવે છે એવું હું નથી માનતો 🙂 મને તો મોજ પડે છે એટલે ચા કે કોફી પીઉં અને સમય સાથે બાંધીને નહિ, જયારે મોજ પડે ત્યારે.

    Like

  2. સવારની ચા ના પીવી તે થોડી અઘરી વસ્તુ છે (મારા માટે તો રાતની પણ 😉 ). અને હા ચા પીવાથી તાજગી કરતા મોજ પડે એ સાથે હું સહમત છું.

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s