બબલ્સ

* બબલ્સ એટલે કે સાબુ પાણીના બબલ્સ બધાંને બહુ ગમે. કવિનની આ ફેવરિટ આઈટમ. બજારમાંથી અત્યાર સુધી જાત-જાતનાં બબલ્સ કરવાના ઉપકરણો લીધાં એમાં આ દાદાએ અપાવેલી બબલ્સ ગન એકદમ સરસ નીકળી. એમાં જોડે લાઈટ્સ પ્લસ મ્યુઝિક ઈફેક્ટસ વત્તા બેટ્રી ઓપરેટેડ બબલ્સ સિસ્ટમ પણ ખરી 😀

એમ કંઈ છે નહી પણ, બબલ્સની બોટલમાંથી સાબુનું પાણી પાઈપ વડે ખેંચાય અને પછી મોટર વડે હવા ફૂંકાય એટલે મસ્ત બબલ્સ ઉદ્ભવે. કવિને એક બોટલ તો અડધા કલાકમાં જ પૂરી કરી પછી, સાબુનું પાણી બનાવી તેમાં નાખવાનો પ્રયત્ન પણ કરી ચૂક્યો છે. ગન હતી ન હતી થાય એ પહેલાં તેનો સચિત્ર અહેવાલ લખી દેવો એમાં જ ભલાઈ છે.

અને કવિન ઈન એક્શન!

One thought on “બબલ્સ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.