વાન ન વાન…

.. હમ હૈ પરેશાન.

તમને શું લાગે છે, કવિનની સ્કૂલ માટે વાન ‘બંધાવવા’ નું સરળ છે?

૧. પહેલા તપાસ કરીને નક્કી કરો કે તમારા એરિઆમાં કોની વાન આવે છે. (એ પણ કોઈ બીજા વ્યક્તિ તમને કોઈ બીજાનો નંબર આપી કહે છે).

૨. તેમને ફોન કરો. બીજો એક નંબર મળશે.

૩. એ નંબર વાળા ભાઈ ડ્રાઈવર ઘરે મળવા આવશે એમ કહેશે.

૪. અનંત કાળ સુધી રાહ જોવા છતાં ડ્રાઈવર દેખાશે નહી.

૫. પેલા કોન્ટ્રાક્ટર ફોન નહી ઉપાડે. કોલની સંખ્યા = ૧૨ થી ૧૫.

૬. છેવટે, ડ્રાઈવરનો નંબર બીજા દિવસે મળશે.

૭. પછી, ડ્રાઈવરની પાછી રાહ જોવામાં આવશે.

તા.ક.  હજી ફાઈનલ થયું નથી. ડ્રાઈવરની રાહ જોવાઈ રહી છે. અપડેટ અહીં કરવામાં આવશે. ૧૧.૧૧ AM.

તા.ક. ૨ – ડ્રાઈવર ને બીજા ૩ કોલ કર્યા ત્યારે આવ્યા. વાનની જગ્યાએ રીક્ષા આવશે, એ પણ જ્યાં સુધી અમુક સંખ્યા ન થાય ત્યાં સુધી. અને રુપિયા ધાર્યા કરતાં ૨૫ ટકા વધુ!! ૨.૨૦ PM.

Advertisements

5 thoughts on “વાન ન વાન…

  1. સાચું કહું તો તમે જ મોડા પડ્યા છો ડ્રાઈવર નો કોન્ટેક્ટ કરવા માં. આ બધું કામ તો વેકેશન માં જ પતાવવું પડે. કારણ કે બાકી બધાએ વેકેશન માં જ ડ્રાઈવર નો કોન્ટેક્ટ કરી નાખ્યો હોય અને પોતા ના પાર્સલ (કીડ્સ) 😉 બૂક કરાવી દીધા હોય. એટલે હવે ઓલ રેડી ડ્રાઈવર ભાઈ ની વાન ટાબરિયાઓ થી છલોછલ ભરાઈ ગઈ હોય તો હવે તમારા કેવિન ને ક્યાં બેસાડે. એટલે હવે એને ના કહ્યે જ છુટકો. તો પણ તમે એક કામ કરો, તમે એને કહો કે તમારા એરિયા માં આવતી બીજી કોઈ વાન નો કોન્ટેક્ટ કરી આપે.

    Like

  2. એ ગાડીવાળા નું કામકાજ બહુ ડેન્જર હોય છે. એવી રીતે છોકરાઓ ભર્યા હોય કે આપણ ને દયા આવી જાય. એમાં આ લોકો CNG ગાડીઓ ડેન્જર રીતે ચલાવે. વેકેસન માં પણ પૈસા લેવા આવે. ના આપો તો કનેક્સન કટ. બીજો શોધી લેવાનો 🙂

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s