હેપ્પી બર્થ ડે, કવિન..

* હેપ્પી બર્થ ડે, કવિન!!

પાર્ટી રાખી નથી, પણ ‘કેવી રીતે જઈશ’ માં જવાનો પ્લાન છે. કવિન પછી ત્યાંથી હું કેવી રીતે છટકીને જઈશ એમ વિચારતો હશે અને શાંતિથી અમને મુવી જોવા દે તો સારી વાત છે. એના માટે ગઈકાલે એક નાનકડું બાઈક (રમકડાંનું, ઓફકોર્સ!), એક રબર પાવર્ડ વિમાન લઈ આપવામાં આવ્યું. તેને રમકડાંની દુકાનમાં છૂટો મૂકી દેવાનો, એટલે પછી કન્ફયુઝ થાય અને સસ્તી વસ્તુમાં પતાવે. પહેલેથી જો એને રમકડું લેવાની ના પાડો તો, પાકીટમાં મોટો હોલ સો ટકા પાડે જ, એના કરતાં આ ઉપાય સારો 😉

Advertisements

8 thoughts on “હેપ્પી બર્થ ડે, કવિન..

  1. હેપ્પી બર્થ ડે કવિન , કેટલા વરહનો થયો?

    -x-x–x-x-x-x-

    તમે કહ્યું એ સાચુ. કસક સાથે પણ આવું જ બને છે, એ પસંદ કરે એ આપણા મનમાં હોય એના પ્રમાણમાં સસ્તું હોય

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s