બે સરસ સમાચાર

* આજે બે સરસ સમાચાર આપવાના છે.

૧. ગુજરાતીલેક્સિકોન લુકઅપ એડ-ઓન:

અપૂર્વ પાનેલિયાએ ગુજરાતીલેક્સિકોન.કોમ માટે ગુગલ ક્રોમનું સરસ એડ-ઓન (એક્સટેન્શન) બનાવ્યું છે. આનાં વડે તમે કોઇપણ (અત્યારે તો, અંગ્રેજી-ગુજરાતી ડિક્શનરીનો જ સપોર્ટ છે) શબ્દ પર ડબલ ક્લિક કરી પોપ-અપમાં તેનો ગુજરાતી અર્થ મેળવી શકો છો.

ડાઉનલોડ અહીંથી કરો

નવી આવૃત્તિમાં બીજી ડિક્શનરીઓ ઉમેરવામાં આવશે.

૨. મિત્ર નીરવ પંચાલે એક સરસ લિંક મોકલી છે. જગતનું પ્રથમ Wikipedia શહેર. અદ્ભૂત સમાચાર છે આ તો!!

Advertisements

2 thoughts on “બે સરસ સમાચાર

    1. Kartikbhai, I installed the add on and used for a couple of weeks, works like a charm, sometimes gets crashed when clicked extensively, but that is pretty OK considering the result it provides and plus it also saves a great amount of time.

      Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s