૧ વર્ષ..

* આજે મારા દોડવાનો નવો શોખ ૧ વર્ષનો થયો. જુઓને ૧ વર્ષનો જ છે, પણ દોડવા લાગ્યો છે 😉 વેલ, આજથી બરાબર એક વર્ષ પહેલાં એક કિલોમીટર દોડીને આ શુભ શરુઆત થઇ હતી. આ એક વર્ષમાં,

૧૦૫૮.૦૭ કિમી – દોડવામાં (એમાંથી ૯૭૬ કિમી, ૨૦૧૨માં!),

૧૨૬૦ કિમી – કુલ (દોડવું+ચાલવું),

૧૬૭.૨૩ કલાક – કુલ સમય,

અને ૦.૦૩ વખત પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા.

જોઇએ હવે આવતું વર્ષ કેવું જાય છે. બે-ત્રણ મેરેથોનનો પ્લાન છે. અમદાવાદ મેરેથોન કદાચ થશે નહી (કારણ: ચૂંટણી!) એટલે હવે સીધી મુંબઇ મેરેથોન અથવા એ પહેલાં કદાચ બેંગ્લોર અલ્ટ્રા આવશે (હિંમત કરીશું!).

Advertisements

5 thoughts on “૧ વર્ષ..

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.