આજનો બોધપાઠ

* કેટલીક વસ્તુઓ-વ્યક્તિઓનું મહત્વ તમને એ પાસે ના હોય ત્યારે જ સમજાય છે. દા.ત. એક્સટર્નલ હાર્ડડિસ્ક અને કવિન 🙂

Advertisements

2 thoughts on “આજનો બોધપાઠ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s