એલાર્મ

* બહુ ભારે છે આ વસ્તુ. અત્યારે મારી કેવી હાલત છે, એનો ચિતાર નીચેના ચિત્ર પરથી આવશે.

અને, તેમ છતાંય, અઠવાડિયામાં એકાદ વાર તો એલાર્મ ચૂકી જવાય છે 🙂

Advertisements

2 thoughts on “એલાર્મ

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s