૨૫ કલાક

અંધેરા કાયમ રહૈ

આવો ડાયલોગ ઇલેકટ્રીસીટી ડિપાર્ટમેન્ટમાંથી કે કોઇ ખોદ-કામ પ્રવૃત્તિ દરમિયાન બોલાયો હશે, જેથી અમારા બિલ્ડિંગની એક લાઇન શનિવારે સાંજે પાંચથી રવિવારે લગભગ સાત વાગ્યા સુધી ચાલુ નહોતી ie અંધારુ. એમાય પાછી મારી જગ્યા ખોપચામાં એટલે વધુ અંધારું. સદ્ભાગ્યની વાત કે મારે કાલે પેલી કોલેજમાં લેક્ચર માટે જવાનું હતું એની સ્લાઇડ્સ શનિવારે બપોરે જ પૂરી કરી દીધી હતી નહીતર મુશ્કેલી થઇ જાત! તેમ છતાંય, લેપટોપની જે કંઇ બેટ્રી બચી હતી વત્તા વચ્ચે એક કલાક માટે લાઇટ આવેલી (એટલે જ ૨૫ કલાક લખ્યું છે) વત્તા જે રુમ્સમાં લાઇટ હતી ત્યાંથી ચાર્જ કરી-કરીને એક મુવી પૂરુ કરવામાં આવ્યું 😉

કોઇ શક્તિમાન આમાં કશું કરી શકવાનો હતો, એ તો માત્ર આપણાં વીજળી કર્મચારીઓની મહેરબાની વત્તા મુનસુફી પર આધાર હતું!

Advertisements

6 thoughts on “૨૫ કલાક

  1. આભાર આપણાં ગુજરાત ના શક્તિમાન નો માનજો,
    ગુજરાત માં હવે આં dialog 25 મારવા વરસ રાહ જેટલી રાહ જોવી પડે !!

    Like

  2. શક્તિમાન તો બધું જ કરી શકે છે !!!! અને આવા સમયે વિજળી કર્મચારીને ‘શક્તિમાન’ ગણવા પડે… (જેવી જરૂરીયાત, તેવો શક્તિમાન !! 😉 )

    Like

આપની ટીપ્પણી...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s